wkk energie
 
Producten en diensten Belfius.
Warmtekrachtkoppeling WKK is de gecombineerde productie van warmte en elektriciteit. Deze formule levert u aanzienlijke besparingen op: minder brandstofkosten, een kleinere elektriciteitsfactuur Met een flexibele leasingformule komt Belfius Lease aan uw noden tegemoet. De leasing van een WKK-installatie is ideaal voor u als. u een bedrijfsgebouw hebt met een aanzienlijke vraag naar warmte en elektriciteit. u energie wenst te besparen, zodat u bovendien beschermd bent tegen eventuele stijgingen van de energieprijzen. Goed om te weten. Kiest uw bedrijf voor een WKK-installatie? Om uw investeringen te vergemakkelijken heeft Belfius Lease een leasingformule uitgewerkt, moduleerbaar op basis van uw behoeften. Een WKK-installatie kan zichzelf op enkele jaren terugverdienen als het profiel van uw bedrijfsgebouwen aan enkele criteria voldoet. Aangezien de levensduur van een dergelijke installatie geschat wordt op 15 jaar en de installatie na de leasing nog heel wat jaren kan werken, gaat het om een interessante investering.
enerpedia thema Warmtekrachtkoppeling.
Ontvang onze nieuwsbrief Schrijf mij in. Slim sturen en batterij-opslag. Wat is het? Hoe teel je het? Wat is het? Hoe teel je het? Wat is het? Hoe teel je het? Wat is het? Hoe teel je het? Wat is het? Hoe teel je het? Wat is het? Hoe teel je het? Wat is het? Hoe teel je het? Slim sturen en batterij-opslag. 016/28 61 25. Energie produceren Warmtekrachtkoppeling Warmtekrachtkoppeling. Hoe werkt het? Meestal worden warmte en elektriciteit gescheiden geproduceerd. Elektriciteit is, in tegenstelling tot warmte, gemakkelijk te transporteren. De opwekking gebeurt dan ook vaak op afstand, in grote centrales. Via het net wordt de elektriciteit dan naar de eindgebruiker gebracht. Warmte wordt meestal ter plaatse, bij de verbruiker, geproduceerd met behulp van een boiler of een ketel. Bij WarmteKrachtKoppeling WKK wordt gelijktijdig warmte en elektriciteit opgewekt.
Warmtekrachtkoppeling VEB Efficiënt in energie.
Als brandstof kan naast stookolie of aardgas ook wel gekozen worden voor biogas of biomassa. WKKs hebben veel nut voor grotere gebouwen met een grote warmtebehoefte zoals ziekenhuizen, waar een WKK veel draaiuren kan realiseren. De installateur let erop dat de WKK goed is afgestemd op uw elektriciteits en warmtebehoefte. Voor een optimaal rendement mag de WKK immers niet te veel of te weinig produceren. Bij een te lage productie moet het systeem vaak stoppen en opstarten. Bij een overproductie moet je verkopen aan het net. Hoeveel energie bespaar je? Dit hangt af van een aantal parameters.: Draaiuren van de WKK.; Hoeveelheid warmte geproduceerd door de WKK die nuttig kan gebruikt worden.; Aandeel van de lokaal geproduceerde stroom dat ook lokaal zal gebruikt worden.; Het rendement van de verwarmingsinstallatie die de WKK vervangt als deze niet draait. In het algemeen zal een WKK minder zuinig warmte produceren dan een efficiënte verwarmingsinstallatie. Hierdoor zal er meer aardgas nodig zijn om dezelfde hoeveelheid warmte te produceren. Er zal in deze situatie dus meer aardgas gebruikt worden. Tijdens de warmteopwekking zal er ook elektriciteit geproduceerd worden, die dan lokaal kan gebruikt worden.
Wat betekenen de WKK-kosten?
Wat betekenen de WKK-kosten? De WKK-kosten staan voor de kosten die verbonden zijn aan warmtekrachtkoppeling WKK. De Vlaamse regering verplicht alle leveranciers om groene energie aan te kopen. De meerkosten worden verrekend in de energiekost via de WKK-bijdrage en de bijdrage hernieuwbare energie. Wij stellen uw feedback op prijs. Was dit een antwoord op je vraag? Het antwoord is niet duidelijk. Het antwoord is niet volledig. Het antwoord is niet wat ik zocht. Hoe kunnen we deze FAQ verbeteren? We gebruiken je feedback alleen om deze uitleg te verbeteren. Laat hier geen persoonlijke gegevens na. Gelieve een keuze te maken.
Ontdek hoe een WKK je energiefactuur verlaagt Enprove.
De meest voorkomende vormen van een WKK zijn een biogasmotor, gasturbine, stoomturbine en een stoom en gascentrale STEG. De voorbije jaren werden verschillende variaties uitgewerkt, zoals de Stirlingmotor en micro en mini WKKs, zoals een gasmotor en gasturbine vooral voor residentiële toepassingen. Een gasmotor is een motor die, aangedreven door aardgas, via een alternator elektriciteit produceert. Daarnaast komt er warmte vrij onder de vorm van rookgassen en warmteverliezen. De rookgassen kunnen ingezet worden om warm water of stoom te produceren. De warmteverliezen kunnen gevaloriseerd worden voor de productie van warm water. Met een WKK heb je 16% minder energie nodig om dezelfde hoeveelheid elektriciteit en warmte te produceren dan bij gescheiden productie.
Glasreg.
Tuinbouw en WKK. WKK in eigenbeheer. CO 2 efficiëntie. Warmtekrachtkoppeling in eigen beheer? Op vraag van een aantal verenigde tuinders hebben we een rekenblad ontwikkeld voor de berekening en mogelijkheden van WKK in eigen beheer. De bedoeling hiervan is om tuinders en intermediaren de mogelijkheid te geven een idee te vormen over het financiele luik van deze installatie. We hebben getracht de belangrijkste kosten en baten op een rijtje te zetten zodat in vergelijking met andere alternatieven voor de energievoorziening in de glastuinbouw een energiekost per m kan worden bekomen. rekenblad voor Wkk in eigenbeheer Normale energiebehoefte. Deze paragraaf is om de huidige energiekost/m te bepalen. In geval van Wkk vertrekken we steeds vanuit de situatie dat er met gas wordt verwarmd. Normaal worden de rookgassen maximaal ingezet voor de CO 2 dosering. Omwille van de mindere warmte-behoefte in de zomermaanden kan het soms wenselijk zijn om nog zuivere bij te doseren. Wil je weten welk de prijs is van de CO 2 uit de rookgassen dan verwijzen we naar volgend rekenblad-CO 2. Gezien WKK betekent dat we onze eigen energie en elektriciteit opwekken geven we vervolgens de mogelijkheid om deze kost tevens in rekening te brengen.
Thenergo verkoopt WKK-installaties aan tuinders De Tijd.
toegang op tijd.be. de krant op tablet, smartphone of pc. toegang op tijd.be. Voor het eerst abonnee? Bekijk het ontdekkingsaanbod. Aanbod voor startende bedrijven. U hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen van de aankoop af te zien.
WKK, een mooi voorbeeld van duurzame co-creatie. Waar ben je naar op zoek? ico_chevron_list. ico_footer_facebook. ico_footer_twitter. ico_footer_instagram. ico_footer_linkedin.
Bekijk alle producten. WKK, een mooi voorbeeld van duurzame co-creatie. Energie In het kader van onze doelstelling om onze primaire energievraag/m met 25% te reduceren tegen 2030, hebben we ervoor gekozen om aan onze stookplaats een warmtekrachtkoppeling WKK toe te voegen.
AU Energie WKK BM Engineering.
AU Energie WKK. AU Energie WKK. Dit project afdrukken. Marine Civil Works. WV Engineers Architects. Budget bouwkundige luik: 10 miljoen euro. Infra: 1.440.000 euro. Bouwen van groene energiecentrale. AU Energie, met als aandeelhouders Aspiravi en Unilin, bouwt naast de Unilin-site in Wielsbeke een groene energiecentrale die vanaf halfweg volgend jaar 1999, MW groene stroom en 30 MW groene warmte stoom zal produceren.
Meer energie door WKK-2 Evonik Industries.
Meer energie door WKK-2. De extra investeringen en eenheden vergden bijkomende hoeveelheden stoom. Om in deze behoefte te voorzien met minimale bijkomende CO2-emissie, heeft Evonik Antwerpen een contract afgesloten met Lillo Energy NV voor de bouw en exploitatie van een tweede WKK-installatie. De nieuwe installatie werd in 2010 opgestart.
Hoe helpt warmtekrachtkoppeling jouw energieverbruik in te dijken? Daikin.
Wat is er bijzonder aan wkk en hoe gaat jouw energieverbruik erdoor dalen? Even schetsen hoe warmte en elektriciteit normaal gezien opgewerkt worden. Dit maakt meteen duidelijk waarom warmtekrachtkoppeling zo uniek is. Meestal worden elektriciteit en warmte elk in hun eigen, afzonderlijke installaties opgewekt. Elektriciteit ontstaat in grote centrales en komt via het net bij de eindgebruiker terecht. Warmte is minder makkelijk te transporteren, waardoor het meestal bij de verbruiker thuis wordt geproduceerd in een boiler of ketel. Hier zit echter het addertje: de warmte die via verbranding uit de brandstof wordt gehaald, is meestal véél meer dan gevraagd. Er gaat dus energie verloren. Hier kan warmtekrachtkoppeling redding brengen. Warmtekrachtkoppeling is de ideale oplossing om energieverlies te beperken. Elektriciteit en warmte worden namelijk in eenzelfde installatie, bij jou thuis, opgewekt.
Micro Warmtekrachtkoppeling Polytechno.
Op langere termijn kunnen ook brandstofcellen ingezet worden voor WKK toepassingen. Het grote voordeel van warmtekrachtkoppeling is dus dat bij een gezamenlijke opwekking van warmte en elektriciteit de in de brandstof aanwezige nuttige energie exergie veel beter wordt benut. Hierdoor is bij cogeneratie minder brandstof nodig dan bij een gescheiden productie van eenzelfde hoeveelheid warmte en elektriciteit.

Contacteer ons